Việt hoá trên stock rom 4.4.4 mới nhất M919UVUFNH7
Hard reset không mất,không cá nhân hoá,xoá hết app Tmobile
Build tar flash ok qua odin
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
no pass


Xem thêm tại :

ClubGsm.Vn : Forum Chuyên Kỷ...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]