máy bị gãy tiếp xúc ant wifi ae ai biết cách đó ai câu vào đâu có sóng wifi ổn định cho e xin cái hình ah thanks all mọi người


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]