thêm data 4rum,free file ae chưa có load về phòng thân,ae có rồi xin đùng gạch đá kẻo tội nghiệp em nha[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
rom 5.02 up qua recovery,link gồm recovery+rom,link tồn tại 2 ngày [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
cách up thì ae thợ đều rồi nha
thông tin máy
INFOversion: 0.5
INFOversion-bootloader: 1.57.0000
INFOversion-baseband: 2.03.30.0109
INFOversion-cpld: None
INFOversion-microp: None
INFOversion-main: 5.03.651.3
INFOversion-misc:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]