ae có tool hay root kiểu gì được con này ko ạ ,đã thử RootGenius_en_2.2.6, ,qitushuaji_setup_2400 , OneClickRoot ,kinh root toàn báo faill ,cần root để việt hóa ạ . gọi hồn ko được ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]