Link setup :JAFSetup_1.98.62


Link Crack :


Setup xong load file đính kèm,giải nén bỏ vô C:\Program Files\ODEON\JAF
Bật tool lên chọn ini sẽ file model,nếu ko thì ko có model 5230 RM-593 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Link file:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]