cám ơn MOD Hiệp nhé.
- máy của nhà tháo IC thay cho khách giờ kiếm được IC đóng lại thì bị bệnh . tửng mình đóng IC chưa chuẩn mang đi đóng lại vẫn vậy . đóng lại lần nữa cũng vẫn vậy . nghi chết U19 mang thay con khác cũng vẫn liệt vậy . đo nội trỏ thấy chân 22 thiếu , nhấc IC lên câu xong đóng lại IC Done luôn
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]