Nhận mấy k65 treo logo format not ok . lấy máy k60 read file ra quất vô cái ok luôn .Post lên cho anh em gặp kèo múc cho nhanh đở mất thời gian . nó là chíp mtk 6260 nên volcano,gpg,sigmabox .... đều ok .boot bằng usb luôn.cách boot là chọn usb rồi bỏ bin vào máy không mở nguồn máy nha , ghim cáp kết nối với pc nhận deciver ok là múc nha
file volcano...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]