máy báo sạc nhưng không vào pin đã thay chân sạc vẫn vậy, làm theo hình thì vào pin nhưng không báo sạc (lúc sạc con diot nóng ran) xn giúp đỡ ah[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]