[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
con 206 mất đèn. thấy mất chân đó mà ko biết nó đi vào đâu. sơ đồ load mãi ko đc, nhờ ae chỉ giúp câu vào đâu với ạ. tks:kochiu:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]