nhờ ae và toàn thể diển đàng. :-D dúp đở cái. mới mua lợi một e 535 của khách hàng tao... mỏi lần khởi động lên nó hiện cái logo có chử tào rồi mới hiện logo windows. hỏi ae mình muốn nập fw bản của vn có được ko ah.... nói chung là làm sao cho mắt logo có chử tào ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]