chào cả nhà
Em đi vào vấn đề luôn máy khách kêu chạy chậm reset không thoát tài khoản giờ nó đòi nhập tài khoản nhập trong máy hỏi khách nói nói không biết. Giờ khách la lối om xòm không biết làm sao mong gia đình giúp đỡ em xin cảm ơn trước

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]