Mình việt hoá nó.edit tiếng việt xong chép lại viơào máy.Giờ máy khởi động lên logo ròi xanh màn hình.
Máy lại chưa cài recovery.cái recovery gốc nó chỉ có cho up file ở bộ nhớ trong.
AE nào có file gốc úp qua tool hay có cách gì giải fix.
Xin hướng dẫn ạ!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]