em gặp pan [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] kẹp nguồn thay pin bật nguồn lên hiện táo là tắt luôn , cắm sạc vào thì lên táo khởi động liên tục , máy nguyên zin không va đập hay rơi nước gì cả , e đưa về DFU để restore khi hiện táo lên thì lại khởi động lại liên tục không thể restore đc .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]