Các bác ơi e có con qsmart pad, e up rom qua sp flashtool nhưng chỉ đc 3% là lỗi, có bác nào có file Bin chia sẻ e với đc ko, khách dí e quá [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]