Edit tiếng việt con này cũng lâu rồi mà làm có 2 cây đủ vốn ...nên share cho AE nào cần, File TV chắc có nhiều trên net nhưng đa số là hư link còn không thì pass, Còn một số tiếng IRAN , edit quá đà vào FW làm cho khách hàng phẩn cảm, sẳn mới làm nên chụp lại vài pic cho AE :

read code:


Máy này Unlock rồi , còn nếu muốn Unlock mạng thì intall part...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]