anh em ai có rom gốc con viettell x8415 cho em xin với !!
Chú ý: Tiêu đề cần đủ TÊN MÁY + TÊN BỆNH, đã edit.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]