như em đã nói em nhận con 520 RM-914 chạy ATF báo lỗi failed.đã cài dirver đầy đủ.mọi hôm vãn chạy bình hường hôm nay chạy báo lỗi.mà con 520 em khôi phục nó cứ trơ ra ko khôi phục được,đưa lên đây ae cho giải pháp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]