như tiêu đề e nhận máy thay cụm nút nguồn tháo ra giờ lắp zô khởi động lên treo kim . máy chưa đụng chạm j hết a.e ai làm qua rồi hay có hướng giải quyết nào xin giúp đỡ với ah.

- - - Updated - - -

uppppppppppppppppppppp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]