Không biết diễn đàn có bài của anh quang chưa nếu có rồi thì admin xóa dùm e nha, thanks a
Cám ơn anh AnhQuang_mobile
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
file + tool cho các bác gặp múc, khỏi dụng đến z3x và riff box, để mốc hàng hết rồi.
Trong đó chỉ có 3 file :
1. chọn mục Pit :...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]