[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
lên nokia rôi nó vô như thế này ạ
anh nào làm qua rồi giúp em với
chạy lại thì báo lỗi ạ ..


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]