các bác cho em hỏi em có con 3gs tuần 26 2011 lock em chạy 6.1.6 cài cydia xong không có sóng.bb 06.15 mà em muốn hạ bb xuống nó cứ báo lỗi
ERROR!
please reboot the device into normal operating mode,
then perform a clean "slide to power off",
then try redsn0w again.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]