em có cây 870 ,gọi là báo ko đăng ký vào mạng được, nhưng vẫn nhận sim, danh bạ ,e đã up nhiều rom stock, hay rom gốc vẫn vậy. Nhờ ACE chỉ giúp ạ. thanks all AE
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]