Mới Nhận dc cây A300FU unlock mà nhà chỉ có Z3X . Nhưng mà toàn báo lỗi như dưới

[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]

Bác nào gặp rồi chỉ em với thank

- - - Updated - - -

có bác nào rảnh giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]