Đang cần ROM Kingcom PiPhone Luna 7'. Bác nào có chia sẻ giúp em cái. Thanks!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]