gấp máy bị dính virus wipe vẫn không hết uprom bằng file zip thì toàn báo lỗi em định remove bằng phần mềm thì nó không nhận driver MTp may em win 7 ultimate 32bit
mong mấy em giúp em một tay


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]