Không biết diễn đàn có ai post chưa . Trùng thì mod del hộ dùm em. em fix thấy okê nên chia sẻ :
Thường thì một số máy boot bằng USB để read flash hay write flash thì gpg nhận 1 số thì thế này ( máy thì nhiều dòng báo máy thì 2 dòng báo đỏ ... ) :


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
.
.
Cách khắc phục như sau:
.
.
Vào đường dẫn C:\WINDOWS\system32. Tìm với từ khóa Sprd và xóa đi .
.
....
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]