e mới làm lên trưa rõ mong mọi ng jup ạ ..thay cáp sạc khác rồi vẫn k được ..ae có sơ đồ câu hay cách gì thì jup e nhé ,,e cảm ơn .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]