trích MOD THANHNAM PDA VIET

dẫn Unlock SIM GSM cho LG G3 Sprint LS990

Chuẩn bị :
1. Yêu cầu máy bạn phải được Root
2. Máy được cài đặt Root Expoler
3. Cài sẵn phần mềm Shortcut Master ( Cài từ CHPlay )

Tiến hành Unlock :
1. Download file về giải nén sử dụng Root Expoler chép 2 file trong thư mục giải nén vào đường dẫn
/carriers/apps
2 . Reboot máy và bạn đã Unlock thành công LS990...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]