[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] là bệnh do virus HPV gây ra, bệnh truyền nhiễm chính yếu qua đường dục tình, nếu người mẹ mang thai bị nhiễm sùi mào gà thì sẽ gây ảnh hưởng đến thai nhi và có khả năng lấy nhiễm cho trẻ. Sùi mào gà có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp, các mảng sùi ở miệng- hong cho trẻ, thậm chí gây cả những biến chứng ở bộ phận sinh dụ

Sùi mào gà là gì?

-...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]