Máy mở nhạc và gọi đến đều có chuông nhưng khi nghe gọi thì mất cả loa trong và loa ngoài. a/e ai gặp rồi chỉ giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]