1. Tải file:

File recovery

File Rom 5.1.1

Hoặc Rom 5.0.1
:
(Bản này nhiều tùy chỉnh hơn như là chế độ đa cửa sổ, chế độ siêu tiết kiện pin..v.v )
Rom gốc 4.4.2

Odin

Ở đây...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]