i9100T Galaxy S2 Úc FW2.3.6 IMEI Null Nạp File Stock FW4.1.2 OK Tiếng Việt Full.Kèo này máy đem vào bấm mã *#9090# và *#197328640# và *#0011# không hiện lên.Nhận đại Repair 300K.Nạp file Stock i9100T lên luôn!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]