như tiêu đề mình có máy sky a830l mới đầu bật lên bị treo logo , mình đã úp lai rôm gốc song , khi bật máy lên màn hình đen xìn và cứ treo như thế , thử vào recovery không được , ae biết giúp mình với xin cảm ơn nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]