Anh em nào biết rồi chém nhẹ tay giùm em nhé.Tắt nguồn.Bấm 3 nút nguồn+home+volume (-).Đến khi điện thoại rung thả nút nguồn.Giữ 2 nút kia đến khi điện thoại tự khởi động lại thì đong lúa.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]