mình nhận con 535 tình trạng giống 520 mất loa ngoài + mic. bấm tăng hoặc giảm âm lượng bị ẩn ạ. e chưa làm 535 lần nào nên chưa bít IC nào quản lý phần này. ae ai đã làm qua xin chỉ giáo. cảm ơn ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]