E mới nhận con máy Haier s4 của khách,máy khách bị đơ nên e wipe , ai ngờ nó treo luôn, Có bác nào trên 4rum có file con này thì giúp e với nhé [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]