gặp vài pan 4s mất loa trong đứt dường như trong hình ae câu lại ok nếu câu như hình không được thì đục ic audio thôi [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]