em moi thâu con 5s không đê ý mất sóng 2g ,chi có song 3g em đa reto lại mà không dc bật 2g máy báo không dịch vụ cần ae giúp thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]