bác nào có rom tiếng việt con này 4.1.2 share em với ạ. thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]