HTV31 về Việt Nam đã lâu nhưng hiện chưa có ROM cook nào cho nó.
Mình đã thử change mid và chạy sang ROM stock của bản Taiwan.
Kết quả thật bất ngờ là máy không thành cục gạch. Và máy boot lên và sử dụng bình thường như máy quốc tế.
Ko còn lỗi nhắn tin, ko còn app rác, dịch vụ Nhật....
Chia sẻ với mọi người cách làm:
Bước 1: S-off và SuperCID (by xtc2Clip)
Bước 2: Change MID:
"fastboot oem writemid 0PL220000"
Bước 3: Download và flash RUU butterfly taiwan
Có thể...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]