con này a/e việt hóa lần đầu run vl push apk vào 50% là reboot máy tưởng đâu teo cờ chym, cũng may là có backup rom nên ko phải lo. a/e nào cần apk VH thì dí nha .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]