Mấy anh lớn Lùa hết kèo lớn rùi ! Mình đành múc mấy kèo nhỏ cho đỡ buồn vậy ! Lâu rồi mới gặp lại em này.

Unlock Done một nốt nhạc bằng Z3x :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Việt Hóa Done :
* Rom được Việt Hóa trên nền Stock MD3 4.1.2
* Add sẵn Root và TWRP v2.8.7.0 tiện cho anh em vọc vạch.
* Xóa sạch các ứng dụng At&t và các ứng dụng thừa không cần thiết.
* Đảm bảo Rom hoạt động mượt mà và cực kỳ ổn định.
* Các chức năng...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]