Samsung galaxy s3 e210s rớt nước mất đèn màn hình. nhờ AE chỉ giáo. hoặc cho xin sơ đồ. xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]