máy nghe gọi bình thường, vào mạng xem phim là âm thanh ko có, đá cách ly volim, thay cáp xạc mà vẫn vậy, anh em ai là qua giúp em tay, thank anh em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]