đang dùng con n900 thấy bất tiện không có lịch âm , ghi âm cuộc ... nên tìm lôi rom này về tháy dùng mượt đep. ôn định pin dùng ok mang lên đây cho anh em nào cần :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
romrecovery...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]