Em có con M440s bị vào nước, đã sấy và vệ sinh xong dùng được vài hôm rồi tự dưng bị chớp màn, bật nguồn lên thì dùng được tý xíu rồi chớp và tối đen, giờ vẫn lên nguồn nhưng không hiển thị gì nữa . Main và connector nhìn còn sạch đẹp. Hiện tại em không có màn để test. Anh nào đã gặp trường hợp này giúp em với? Cảm ơn mọi người ghé qua giúp đỡ!!!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]