nhờ anh em giúp đỡ em với , đang xài tự động nó ko có dich vụ rồi tắt nguồn mở lại rồi tự nó vào màn hình acti va hiệ kết nối itunes , máy em là máy lock va đã chạy lại rồi , cũng not ok.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]