Oppo U705T thêm tiếng Việt trên nền rom gốc
Thêm CHPlay mặc định máy không có
Hard reset không mất tiếng Việt
Con này có rom stock nên AE cứ phang mạnh tay [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thanks anh ThanhLap đã giúp em file systemUI [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]