Anh em Chỉ cần mở tool lên chọn file và nhấn chạy rồi nhấn phím ( âm lượng - ) và ghim cáp usb vào, nó có hỏi driver thì cài driver Spreadtrum vào nữa là xong. Đợi nó chạy xong là lượm lúa
File + Tools + Driver[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]