Người người Iphone , nhà nhà I'phone , mình ở gần china ko có ip đành chơi với khựa vậy :D

Share cho anh em Tiếng việt con XIAOMI HM1W ANDROI Ver 4.2.2 Tiếng việt full , add chplay

Đầu tiên anh em tải File :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Tải về Giải nén được 3 file , anh em coppy 3 file vào thẻ nhớ.
Đưa chế độ recovery 3e . (V-) + Power
vào được recovery anh em chọn apply update from sdcard
chờ xíu nó up song là có recover Twrp .

Đến đây anh em install cái rom. chờ 5 đến 7p khi nó install song đừng ấn reboot ngay mà quay ra wipi/data==> Reboot==> Lượm Lúa

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

P/s : chúc anh em thành công .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]